Mục lục:Cong bao Chinh phu 863 864 nam 2015.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 863 + 864/Ngày 26-7-2015 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2015
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Cần phê chuẩn

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
03-07-2015 Lệnh số 04/2015/L-CTN về việc công bố Luật. 2
19-06-2015 Luật số 78/2015/QH13 Luật nghĩa vụ quân sự. 3
03-07-2015 Lệnh số 05/2015/L-CTN về việc công bố Luật. 26
19-06-2015 Luật số 77/2015/QH13 Luật tổ chức chính quyền địa phương. 27