Mục lục:Cong bao Chinh phu 733 734 nam 2014.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 733 + 734/Ngày 03-8-2014 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2014
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
21-07-2014 Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật. 3
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
03-07-2014 Thông tư số 25/2014/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vành hợp kim nhẹ dùng cho xe ô tô. 5
BỘ XÂY DỰNG
10-07-2014 Thông tư số 09/2014/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 26
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
BỘ TÀI CHÍNH
23-07-2014 Công văn số 2573/UBPL13 về việc đính chính lỗi kỹ thuật trong văn bản Luật phá sản. 34
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
18-07-2014 Quyết định số 2736/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2014. 35
BỘ NGOẠI GIAO
15-07-2014 Thông báo số 45/2014/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Công hàm trao đổi về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tòa Trọng tài thường trực và, ký tại Hà Nội ngày 23 tháng 6 năm 2014". 43
15-07-2014 Thông báo số 47/2014/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Bản ghi nhớ về Hợp tác nông nghiệp giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Ma-lay-xi-a". 49
15-07-2014 Thông báo số 48/2014/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xu-đăng". 57
15-07-2014 Thông báo số 49/2014/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Thỏa thuận viện trợ đối với Dự án "Nâng cao chất lượng chương trình truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam" giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản". 64
15-07-2014 Thông báo số 50/2014/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Việt Nam đã gia nhập Công ước số 187 về Khung chính sách thúc đẩy an toàn vệ sinh lao động (2006) - Convention No. 187 concerning the Promotional Framework for Occupational Safety and Health (2006)". 79