Mục lục:Cong bao Chinh phu 729 730 nam 2019.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 729 + 730/Ngày 05-9-2019 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2019
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
28-12-2018 Thông tư số 56/2018/TT-BLĐTBXH ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực dịch vụ vận tải, môi trường và an ninh. 3
(Đăng từ Công báo số 727 + 728 đến số 729 + 730)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
04-07-2019 Nghị quyết số 713/NQ-UBTVQH14 danh sách Ủy viên Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”. 29
07-08-2019 Nghị quyết số 749/NQ-UBTVQH14 về việc cho thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV đối với ông Nguyễn Văn Thể. 32
14-08-2019 Nghị quyết số 750/NQ-UBTVQH14 về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước. 34
VĂN BẢN HỢP NHẤT - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
05-07-2019 Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Giao thông đường bộ. 36