Mục lục:Cong bao Chinh phu 715 716 nam 2020.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 715 + 716/Ngày 24-7-2020 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2020
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI
17-06-2020 Luật số 59/2020/QH14 luật Doanh nghiệp. 2
(Đăng từ Công báo số 713 + 714 đến số 715 + 716)
01-07-2020 Lệnh số 10/2020/L-CTN về việc công bố Luật. 76
19-06-2020 Luật số 65/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. 77
19-06-2020 Nghị quyết số 122/2020/QH14 kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. 83
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
14-07-2020 Chỉ thị số 28/CT-TTg về triển khai các giải pháp phát triển ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới. 90