Mục lục:Cong bao Chinh phu 683 684 nam 2014.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 683 + 684/Ngày 17-7-2014 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2014
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Cần phê chuẩn

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
26-06-2014 Lệnh số 09/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 2
23-06-2014 Luật số 55/2014/QH13 Luật bảo vệ môi trường. 3
30-06-2014 Lệnh số 11/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 70
19-06-2014 Luật số 51/2014/QH13 Luật phá sản. 71
(Đăng từ Công báo số 683 + 684 đến số 685 + 686)