Mục lục:Cong bao Chinh phu 681 682 nam 2014.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 681 + 682/Ngày 16-7-2014 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2014
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Cần phê chuẩn

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
26-06-2014 Lệnh số 05/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 2
17-06-2014 Luật số 48/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa. 3
26-06-2014 Lệnh số 07/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 15
19-06-2014 Luật số 52/2014/QH13 Luật hôn nhân và gia đình. 16
26-06-2014 Lệnh số 08/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 54
20-06-2014 Luật số 53/2014/QH13 Luật công chứng. 55