Mục lục:Cong bao Chinh phu 573 574 nam 2022.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 573 + 574/Ngày 16-7-2022 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2022
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
28-06-2022 Lệnh số 07/2022/L-CTN về việc công bố Luật. 2
16-06-2022 Luật số 07/2022/QH15 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. 3
15-06-2022 Nghị quyết số 53/2022/QH15 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020. 75
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC
05-07-2022 Quyết định số 771/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 90
05-07-2022 Quyết định số 772/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 95