Mục lục:Cong bao Chinh phu 519 520 nam 2017.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 519 + 520/Ngày 26-7-2017 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2017
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
03-07-2017 Lệnh số 09/2017/L-CTN về việc công bố Luật. 3
20-06-2017 Luật số 13/2017/QH14 luật Cảnh vệ. 4
03-07-2017 Lệnh số 10/2017/L-CTN về việc công bố Luật. 19
21-06-2017 Luật số 15/2017/QH14 luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 20
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
17-07-2017 Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. 94
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC
10-07-2017 Quyết định số 1333/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 98
10-07-2017 Quyết định số 1334/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 100
10-07-2017 Quyết định số 1337/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 106