Mục lục:Cong bao Chinh phu 511 512 nam 2017.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 511 + 512/Ngày 24-7-2017 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2017
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
22-06-2017 Lệnh số 01/2017/L-CTN về việc công bố Luật. 3
12-06-2017 Luật số 04/2017/QH14 luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 4
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC
10-07-2017 Quyết định số 1335/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 21
10-07-2017 Quyết định số 1336/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 22
10-07-2017 Quyết định số 1338/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 23
10-07-2017 Quyết định số 1339/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 24
10-07-2017 Quyết định số 1340/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 25
VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
06-07-2017 Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BNNPTNT hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi. 26