Mục lục:Cong bao Chinh phu 1241 1242 nam 2015.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 1241 + 1242/Ngày 28-12-2015 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2015
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
04-12-2015 Lệnh số 16/2015/L-CTN về việc công bố Luật. 2
20-11-2015 Luật số 88/2015/QH13 Luật kế toán. 3
04-12-2015 Lệnh số 17/2015/L-CTN về việc công bố Luật. 38
23-11-2015 Luật số 89/2015/QH13 Luật thống kê. 39
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
18-12-2015 Quyết định số 2311/QĐ-TTg về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Kiên Giang. 73
18-12-2015 Quyết định số 2312/QĐ-TTg về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Khánh Hòa. 75