Mục lục:Cong bao Chinh phu 1181 1182 nam 2020.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 1181 + 1182/Ngày 23-12-2020 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2020
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
27-11-2020 Lệnh số 15/2020/L-CTN về việc công bố Luật. 3
13-11-2020 Luật số 67/2020/QH14 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 4
30-11-2020 Lệnh số 16/2020/L-CTN về việc công bố Luật. 61
16-11-2020 Luật số 71/2020/QH14 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). 62
CHÍNH PHỦ
10-12-2020 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018. 72
BỘ CÔNG THƯƠNG
04-12-2020 Thông tư số 43/2020/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2021. 79
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHÍNH PHỦ
12-12-2020 Nghị quyết số 178/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2020. 81