Mục lục:Cong bao Chinh phu 1171 1172 nam 2014.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 1171 + 1172/Ngày 30-12-2014 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2014
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
08-12-2014 Lệnh số 25/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 2
25-11-2014 Luật số 66/2014/QH13 Luật kinh doanh bất động sản. 3
08-12-2014 Lệnh số 26/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 37
25-11-2014 Luật số 64/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự. 38
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
11-12-2014 Thông tư số 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán. 64
11-12-2014 Thông tư số 40/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động. 79
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHÍNH PHỦ
16-12-2014 Nghị quyết số 94/NQ-CP về việc đổi tên phường 6 thành phường Thắng Nhì thuộc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 83