Mục lục:Cong bao Chinh phu 1165 1166 nam 2014.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 1165 + 1166/Ngày 29-12-2014 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2014
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
04-12-2014 Lệnh số 17/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 2
20-11-2014 Luật số 59/2014/QH13 Luật Căn cước công dân. 3
04-12-2014 Lệnh số 18/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 19
20-11-2014 Luật số 60/2014/QH13 Luật hộ tịch. 20
04-12-2014 Lệnh số 19/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 46
21-11-2014 Luật số 61/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam. 47
BỘ Y TẾ
11-12-2014 Thông tư số 47/2014/TT-BYT hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 63
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
15-12-2014 Quyết định số 2261/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020. 82