Mục lục:Cong bao Chinh phu 1137 1138 nam 2018.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 1137 + 1138/Ngày 23-12-2018 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2018
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
04-12-2018 Lệnh số 14/2018/L-CTN về việc công bố Luật. 3
20-11-2018 Nghị quyết số 36/2018/QH14 luật Phòng, chống tham nhũng 4
04-12-2018 Lệnh số 15/2018/L-CTN về việc công bố Luật. 51
20-11-2018 Nghị quyết số 37/2018/QH14 luật Công an nhân dân. 52
CHÍNH PHỦ
16-11-2018 Nghị định số 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 81
ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
31-05-2018 Thông báo số 27/2018/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước đa dân tộc Bô-li-vi-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ". 89
31-05-2018 Thông báo số 28/2018/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Nghị định thư số 9 về Hàng hóa nguy hiểm thuộc Hiệp định khung ASEAN về Tạo Điều kiện Thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh (Protocol 9 on Dangerous Goods under the ASEAN Framework Agreement on Facilitation of Goods in Transit)". 93
31-05-2018 Thông báo số 30/2018/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Nghị định thư thực hiện gói cam kết vòng 7 về dịch vụ tài chính ASEAN trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services)". 94
31-05-2018 Thông báo số 31/2018/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN đối với báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học của thuốc generic (ASEAN Mutual recognition arrangement for bioequivalence study reports of generic medicinal products)". 95