Mục lục:Cong bao Chinh phu 1135 1136 nam 2018.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 1135 + 1136/Ngày 22-12-2018 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2018
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Cần phê chuẩn

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
03-12-2018 Lệnh số 11/2018/L-CTN về việc công bố Luật. 2
19-11-2018 Luật số 32/2018/QH14 luật Chăn nuôi. 3
03-12-2018 Lệnh số 12/2018/L-CTN về việc công bố Luật. 48
19-11-2018 Luật số 33/2018/QH14 luật Cảnh sát biển Việt Nam. 49
03-12-2018 Lệnh số 13/2018/L-CTN về việc công bố Luật. 64
19-11-2018 Luật số 34/2018/QH14 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học. 65