Mục lục:Cong bao Chinh phu 1095 1096 nam 2020.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 1095 + 1096/Ngày 21-11-2020 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2020
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Cần phê chuẩn

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
VĂN BẢN HỢP NHẤT - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
15-07-2020 Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 2
(Đăng từ Công báo số 1093 + 1094 đến số 1095 + 1096)