Mục lục:Cong bao Chinh phu 1059 1060 nam 2017.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 1059 + 1060/Ngày 28-12-2017 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2017
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
05-12-2017 Lệnh số 15/2017/L-CTN về việc công bố Luật. 3
21-11-2017 Luật số 19/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. 4
05-12-2017 Lệnh số 16/2017/L-CTN về việc công bố Luật. 9
21-11-2017 Luật số 18/2017/QH14 Thủy sản. 10
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
05-12-2017 Thông tư số 30/2017/TT-BGTĐT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học. 88
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
20-12-2017 Quyết định số 2054/QĐ-TTg đổi tên “Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn” thành “Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn”. 95