Mục lục:Cong bao Chinh phu 1011 1012 nam 2013.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 1011 + 1012/Ngày 31-12-2013 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2013
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Cần phê chuẩn

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
09-12-2013 Lệnh số 22/2013/L-CTN về việc công bố Luật. 2
29-11-2013 Luật số 45/2013/QH13 Luật Đất đai. 3