Biên dịch:Khách xá nguyên đán

(Đổi hướng từ Khách xá nguyên đán)
Khách xá nguyên đán - 客舍元旦
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

歲墓蹉跎珥水東,
春來不覺坐春風。
平章綠野千村外,
管領青陽兩袖中。
吏退垂簾公署靜,
花開憑几客心空。
縱觀便有神交者,
遼廓雲間未定鴻。

Tuế mộ tha đà Nhị thủy[1] đông,
Xuân lai bất giác tọa xuân phong.
Bình chương lục dã thiên thôn ngoại,
Quản lĩnh thanh dương lưỡng tụ trung.
Lại thoái thùy liêm công thự tĩnh,
Hoa khai bằng kỷ khách tâm không.
Túng quan cánh hữu thần giao giả,
Liêu khuếch vân gian vị định hồng.

Đầu năm ở nhà công quán
Cứ lần lữa ở phía đông sông Nhị Hà đến tận cuối năm
Xuân đến bất ngờ( ngồi thấy gió xuân về)
Ngoài trời, Cánh đồng xanh giáp nghìn thôn xóm
Giữ khí thanh dương trong hai ống tay áo.
Lại đã ra về, rèm buông xuống, công đường vắng lặng.
Lòng trống trải, tựa ghế nhìn hoa nở,
Nhìn phóng ra ngoài liền thấy có sự giao cảm tinh thần:
Trong mây trời xa thẳm mênh mông, chim hồng chưa định được hướng.

Ở mãi Nhị Hà đến cuối năm,
Bất ngờ xuân đến (thấy gió xuân)
Nhìn đồng xanh giáp ngàn thôn xóm.
Giũ khí dương tay áo ủ nồng.
Rèm hạ, lại[2] về công sảnh vắng.
Hoa khai, dựa ghế lòng trống không.
Nhìn ra liền thấy giao cảm cảnh:
Mênh mông trời thẳm, thoáng bóng hồng.

   
Chú thích

  1. Sông Nhị, tức sông Hồng
  2. Lại: chức quan nhỏ giúp việc quan trên.


   Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:
 

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:
 

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 
 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


 

Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.