Hồng Đức nhị thập thất niên Bính Thìn khoa tiến sĩ đề danh bi ký

Hồng Đức nhị thập thất niên Bính Thìn khoa tiến sĩ đề danh bi ký - 洪德二十七年丙辰科進士題名碑記  (1496) 
của Lưu Hưng Hiếu

Văn bia đề danh tiến sĩ khoa Bính Thìn niên hiệu Hồng Đức thứ 27 (1496) do Lưu Hưng Hiếu soạn, dựng ngày 6 tháng 12 niên hiệu Hồng Đức thứ 27 (1496).

洪德二十七年丙辰科進士題名碑記 Hồng Đức nhị thập thất niên Bính Thìn khoa tiến sĩ đề danh bi ký

聖皇帝御極之三十七年、萬宇同春、九洲一統;日昭至治、雲集英才。是歲之春、時當大比。


四十有三。三月十玖日丁酉、上御敬天殿。詢以治道。命提調兵部尚書定功伯、臣鄭公旦御史臺都御史、臣郭有嚴;監試部右侍郎臣阮弘;暨大小臣僚蒞事惟謹。翌陶舜舉睿覽。是月二十二日庚子、進諸人于金光轂庭。帝親閱其容貌、定取三十人。越二十七日乙巳、帝御正殿備禮唱名、賜嚴瑗以下進士及第出身有差、錫?恩榮、一如舊例。申命禮部刻諸石。命臣劉興孝紀其事。臣謹拜手稽首而言曰﹕考行善矣


自古有國家、興化致治、未始不以取士求才為先務也。欽惟皇帝陛下、以大知至聖之資、撫累洽重熙之運;祇勒圖治、夙夜勵精;立賢非一方、取人非一定、而又有學校以儲之、賓興以造之、臨軒親策以試之、、揭榜題名以榮之;其制治之宏規、興賢之美意、與古昔英明同一揆也。士生斯世、何其幸哉!務敦實踐、深戒虛名;渾噩其文章、久大其事業;如龍虎得韓愈為之光如慶雲應雄。


景行行止、艷歆企慕之無已、顧不韙歟?倘或行非所學名與藝違公孫阿曲之。


科目包羞、貞泯見占、非惟乖朝廷設科取士之意、而士子平生幼學壯行之心、亦深有愧焉、不可戒哉。臣謹記。


顯恭大夫、韓林院侍講、參掌韓林院事、臣劉興孝奉撰


謹事郎中書監正字、臣阮德奉書


茂林郎金光門待詔、臣阮仁奉篆。


洪德二十七年十二月初六日立


第一甲三名賜進士及第

嚴瑗桂陽縣蓬萊社

阮勛武江縣金堆社

丁鎏青林縣安逸社


第二甲八名賜進士出身

丁疆平河縣仙棗社

阮清嘉林縣義齋社

鄧勉恭平河縣文纆社

黎炯武仙縣綏來社

趙諠符立石縣德臘社

范景良金城縣不撓社

范玠先豐縣


第三甲十九名賜同進士出身

阮潔秀東岸縣三山社

阮道演武江縣金堆社

陳鞏淵舒池縣外朗社

范聰良才縣一齊社

文偉白鶴縣葛宇社

阮拱順武寧縣金堆社

阮組珪峽山縣羅舍社

陳爝羅江縣安樂社

黃矯榮青林縣育大社

阮翔縹嘉福縣杜松縣

譚爝錦江縣黃家社

杜肃康東岸縣河洧社

阮健僖維新縣

武進昭武江縣緯武社

阮敵嚴安豐縣曲遂社

杜遂附翼縣安排社

杜弘舒池縣義俸社

陳愷悌安朗縣清朗社

阮楚箠武寧山青山社

阮敬武江縣金堆社

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.