Bản mẫu:PVCC-vô danh-1923

(đổi hướng từ Bản mẫu:PD-anon-1923)

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1926, là tác phẩm vô danh hoặc bí danh do không rõ tác giả. Nó thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ cũng như ở các quốc gia và vùng lãnh thổ mà thời hạn bảo hộ bản quyền đối với các tác phẩm vô danh hoặc bí danh98 năm hoặc ngắn hơn kể từ ngày phát hành.

 
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


Cách sử dụngSửa đổi

Cách dùng phổ biến: {{PVCC-vô danh-1923|năm tác phẩm phát hành}}