Bản mẫu:La mã sang Ả rập

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


Đổi Số La mã tức là dãy gồm các ký tự [IVXLCDM] thành Số Ả rập; chạy đúng cho các số trong khoảng I–MMMCMXCIX (1–3999) xem Mô đun:Roman/testcases.

Ví dụSửa đổi

{{La mã sang Ả rập|XCIX}} 99

{{La mã sang Ả rập|CDLXXVI}} 476

{{La mã sang Ả rập|MCMLXVII}} 1967

{{La mã sang Ả rập|MMXVIII}} 2018

{{La mã sang Ả rập|MMMCMXCIX}} 3999

Xem thêmSửa đổi