Bản mẫu:IN

(đổi hướng từ Bản mẫu:HOA)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


Tài liệuSửa đổi

Bản mẫu này định dạng văn bản theo dạng viết in.

Ví dụSửa đổi

{{IN|viết in}}