Bản mẫu:Cỡ chữ


Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Bản mẫu này dùng để định dạng chữ theo cỡ chữ xác định

Ví dụSửa đổi

{{cỡ chữ|150%|cỡ chữ}}

Xem thêmSửa đổi