Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng Sửa đổi

Bản mẫu này dùng để định dạng chữ theo cỡ chữ xác định

Ví dụ Sửa đổi

{{cỡ chữ|150%|cỡ chữ}}

Xem thêm Sửa đổi