Tập tin cần thiết

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 17:38, ngày 19 tháng 1 năm 2021. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Các tập tin sau được nhúng nhưng không tồn tại. Các tập tin từ kho dùng chung có thể được liệt kê trong khi tồn tại; các trường hợp này được gạch bỏ. Ngoài ra, các trang nhúng tập tin không tồn tại được liệt kê tại Thể loại:Trang có sử dụng tập tin không tồn tại.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 mục trước | 50 kết quả sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Tập tin:PD-icon.svg‏‎ (2.939 liên kết)
 2. Tập tin:Information.svg‏‎ (1.553 liên kết)
 3. Tập tin:50%.svg‏‎ (1.487 liên kết)
 4. Tập tin:Wikimedia-logo.svg‏‎ (1.479 liên kết)
 5. Tập tin:Emblem of Vietnam.svg‏‎ (1.179 liên kết)
 6. Tập tin:50 percents.svg‏‎ (759 liên kết)
 7. Tập tin:Flag of Vietnam.svg‏‎ (688 liên kết)
 8. Tập tin:Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (Bayerische Staatsbibliothek).pdf‏‎ (679 liên kết)
 9. Tập tin:Đại Nam quấc âm tự vị 1.pdf‏‎ (622 liên kết)
 10. Tập tin:Copyright.svg‏‎ (616 liên kết)
 11. Tập tin:Đại Nam quấc âm tự vị 2.pdf‏‎ (602 liên kết)
 12. Tập tin:Viet Nam phong tuc.pdf‏‎ (425 liên kết)
 13. Tập tin:Test Template Info-Icon - Version (2).svg‏‎ (404 liên kết)
 14. Tập tin:Viet Nam Su Luoc.djvu‏‎ (379 liên kết)
 15. Tập tin:Old book bindings.jpg‏‎ (361 liên kết)
 16. Tập tin:Artículo bueno.svg‏‎ (355 liên kết)
 17. Tập tin:Edmond Picard.jpg‏‎ (347 liên kết)
 18. Tập tin:Francesco Hayez 027.jpg‏‎ (347 liên kết)
 19. Tập tin:Book of Hours detail.jpg‏‎ (346 liên kết)
 20. Tập tin:Phép giảng tám ngày.pdf‏‎ (331 liên kết)
 21. Tập tin:Information icon.svg‏‎ (313 liên kết)
 22. Tập tin:Viet Nam Su Luoc 1.djvu‏‎ (301 liên kết)
 23. Tập tin:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf‏‎ (284 liên kết)
 24. Tập tin:Nuvola apps important.svg‏‎ (278 liên kết)
 25. Tập tin:Truyen ky man luc NVT.pdf‏‎ (267 liên kết)
 26. Tập tin:Great Seal of the United States (obverse).svg‏‎ (261 liên kết)
 27. Tập tin:US-GreatSeal-Obverse.svg‏‎ (261 liên kết)
 28. Tập tin:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf‏‎ (235 liên kết)
 29. Tập tin:Mot con gio bui.pdf‏‎ (224 liên kết)
 30. Tập tin:Quoc van trich diem 1930.pdf‏‎ (189 liên kết)
 31. Tập tin:UN Treaty Series - vol 935.pdf‏‎ (181 liên kết)
 32. Tập tin:Edit-copy green.svg‏‎ (172 liên kết)
 33. Tập tin:Pho Thong 41.pdf‏‎ (169 liên kết)
 34. Tập tin:DaiVietsukytoanthu2.pdf‏‎ (159 liên kết)
 35. Tập tin:25 percent.svg‏‎ (147 liên kết)
 36. Tập tin:Anh phai song.pdf‏‎ (139 liên kết)
 37. Tập tin:Cc.logo.circle.svg‏‎ (135 liên kết)
 38. Tập tin:75%.svg‏‎ (132 liên kết)
 39. Tập tin:Hung Dao Vuong.pdf‏‎ (132 liên kết)
 40. Tập tin:Copyleft.svg‏‎ (129 liên kết)
 41. Tập tin:Heckert GNU white.svg‏‎ (123 liên kết)
 42. Tập tin:Dong Duong xua va nay.pdf‏‎ (110 liên kết)
 43. Tập tin:Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn.djvu‏‎ (107 liên kết)
 44. Tập tin:Octicons-sync.svg‏‎ (97 liên kết)
 45. Tập tin:Lich Annam thuoc ve sau tinh Nam Ki.pdf‏‎ (95 liên kết)
 46. Tập tin:Xu Bac ky ngay nay.pdf‏‎ (95 liên kết)
 47. Tập tin:Rule Segment - Span - 10px.svg‏‎ (94 liên kết)
 48. Tập tin:Nuvola apps edu languages.svg‏‎ (93 liên kết)
 49. Tập tin:Nam Phong Tap Chi 1.pdf‏‎ (92 liên kết)
 50. Tập tin:Red copyright.svg‏‎ (91 liên kết)

Xem (50 mục trước | 50 kết quả sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).