Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trợ giúp:Trang Mục lục”

Các mẫu khung điền này dựa trên bản mẫu mục lục. Nếu bạn tạo hoặc sửa đổi một trang khi tắt JavaScript, bạn sẽ thấy một hộp sửa đổi bình thường với bản mẫu mục lục. Bạn có thể điền và sử dụng bản mẫu như bất kỳ [[Trợ giúp:Bản mẫu|bản mẫu]] nào khác tại đây.
 
Trang mục lục có thể được lưu lại. Bạn có thể điền vào bất kỳ ô nào trước và sau khi lưu trang và thay đổi chúng nếu cần bằng cách sửa đổi chúng về sau.
 
== Parameters ==