Khác biệt giữa các bản “Tác gia:Nguyễn Văn Vĩnh”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
 
== Phóng sự, ký sự ==
* [[Chết vì gạo]],=== ''Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo'' (1907)===
* [[Chết vì gạo]] (1907)
* [[Chữ Quốc-ngữ]], ''Đông Dương Tạp chí''
* [[Duy tân]], ''Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo'' (1907)
* [[Đốt pháo]], ''Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo'' (1907)
* [[Lính-tuần, lính-lệ]], ''Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo'' (1907)
* [[Ma to dỗ nhớn]], ''Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo'' (1907)
* [[Phán, ký]], ''Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo'' (1907)
* [[Thiếu gạo ăn thừa giấy đốt]], ''Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo'' (1907)
* [[Thói tệ]], ''Đại Năm Đăng Cổ Tùng Báo'' (1907)
* [[Truyện ăn mày]], ''Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo'' (1907)
* [[Tiếng An-nam]], ''Đông Dương Tạp Chí'' (1914)
 
* [[Truyện ăn mày]], ''Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo'' (1907)
* [[Chữ Quốc-ngữ]],=== ''Đông Dương Tạp chíChí'' ===
* [[Chữ Quốc-ngữ]]
* [[Tật huyền hồ sáo hủ]] (1913)
* [[Tiếng An-nam]], ''Đông Dương Tạp Chí'' (1914)
 
== Tác phẩm dịch ==