Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Tuyên bố của Hội đồng Liên bang Quốc hội liên bang Liên bang Nga về Chính sách không mang tính xây dựng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thực hiện sau khi thành lập năm 1949”

Trang mới: “{{thông tin văn kiện | ấn bản = Tuyên bố của Hội đồng Liên bang Quốc hội liên bang Liên bang Nga về Chính sách không mang t…”
(Trang mới: “{{thông tin văn kiện | ấn bản = Tuyên bố của Hội đồng Liên bang Quốc hội liên bang Liên bang Nga về Chính sách không mang t…”)
 
(Không có sự khác biệt)
2.799

lần sửa đổi