Khác biệt giữa các bản “Thơ ngụ ngôn La Fontaine”

n
n
# [[Lợn, Dê cái và Cừu]]
# [[Lừa và con Chó con]]
# [[Chuột nhắt, Mèo và Gà trống connon]]
# [[Chó SóisóiGiàngiàn Nhonho]]
# [[TryuệnTruyện hàng sửasữa]]
# [[Hai con La]]
# [[Bò cái, cái, Cừucừu cái lập hội với Sư-Tửtử]]
# [[Sư-Tửtửcon Muổimuỗi mắt]]
# [[Con Dơidơi và hai con Càycầy]]
# [[Lừa mang hòm sắc]]
# [[Mèo gìa và con Chuột nhắt]]