Khác biệt giữa các bản “Mô đun:Ruby”

không có tóm lược sửa đổi
(Hỗ trợ ngắt dòng)
character, reading)
character_idx = character_idx + 1
elseif mw.ustring.match(character, == "^%s$\n") then
character = "<br>"
end