Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Tate-chu-yoko”

Trang mới: “<span style="text-combine-upright: all;">{{{1|}}}</span><noinclude> {{Tài liệu}} </noinclude>”
(Trang mới: “<span style="text-combine-upright: all;">{{{1|}}}</span><noinclude> {{Tài liệu}} </noinclude>”)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
(Không có sự khác biệt)