Khác biệt giữa các bản “Thơ ngụ ngôn La Fontaine”

n
# [[Chó rừng và con cò]]
# [[Gà đẻ trứng vàng]]
# [[Hai thằng ăn trộm với con lừa]]
# [[Con thỏ và con rùa]]
# [[Gà trống và Hổ Lyly]]
# [[Sáo mượn lông Công]]
# [[Lợn , Dê cái và Cừu]]
# [[Lừa và con Chó con]]
# [[Chuột nhắt, Mèo và Gà trống con]]