Khác biệt giữa các bản “Tác gia:Trương Minh Ký”

(Đã tải 2 sách lên)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Tác phẩm dịch==
* [[Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ]] (1884 và 1886) của [[Tác gia:Jean de La Fontaine|Jean de La Fontaine]]
* [[Ca từ diễn nghĩa]] (1896), trong đó có:
** [[Chính khí ca]] của [[Tác gia:Văn Thiên Tường|Văn Thiên Tường]]
** [[Liên Xương cung từ]] của [[Tác gia:Nguyên Chẩn|Nguyên Chẩn]]
** [[U Châu tân tuế tác]] của [[Tác gia:Trương Duyệt|Trương Duyệt]]
** [[Thành Tây bi phiếm chu]] của [[Tác gia:Đỗ Phủ|Đỗ Phủ]]
** [[Khúc giang kỳ 2 (Trương Minh Ký dịch)|Khúc giang kỳ 2]] của [[Tác gia:Đỗ Phủ|Đỗ Phủ]]
** [[Thu hứng kỳ 4]] của [[Tác gia:Đỗ Phủ|Đỗ Phủ]]
** [[Thu hứng kỳ 8]] của [[Tác gia:Đỗ Phủ|Đỗ Phủ]]
* [[Hiếu Kinh diễn nghĩa]] (1898)
 
27.556

lần sửa đổi