Khác biệt giữa các bản “Trang:Viet Nam Su Luoc.djvu/94”

n
→‎top: xóa khoảng trắng cuối trang, replaced:  <noinclude> → <noinclude> using AWB
(Pywikibot touch edit)
n (→‎top: xóa khoảng trắng cuối trang, replaced:  <noinclude> → <noinclude> using AWB)
 
Thân trang (sẽ được nhúng):Thân trang (sẽ được nhúng):
Dòng 11: Dòng 11:
 
Nặc Nguyên về làm vua Chân-lạp thường hay hà-hiếp rợ Côn-man 昆 曼<ref>Côn-man là chỗ những người Chiêm-thành sang tụ họp ở tại xứ Chân-lạp.</ref> và lại thông sứ với chúa Trịnh ở ngoài Bắc để lập mưu đánh chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn biết tình-ý ấy, đến năm quí-dậu ( 1753 ), sai Nguyễn cư Trinh 阮 居 貞 sang đánh Nặc Nguyên. Năm ất-hợi ( 1755 ) Nặc Nguyên thua bỏ thành Nam-vang chạy sang Hà-tiên nhờ Mạc thiên Tứ.
 
Nặc Nguyên về làm vua Chân-lạp thường hay hà-hiếp rợ Côn-man 昆 曼<ref>Côn-man là chỗ những người Chiêm-thành sang tụ họp ở tại xứ Chân-lạp.</ref> và lại thông sứ với chúa Trịnh ở ngoài Bắc để lập mưu đánh chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn biết tình-ý ấy, đến năm quí-dậu ( 1753 ), sai Nguyễn cư Trinh 阮 居 貞 sang đánh Nặc Nguyên. Năm ất-hợi ( 1755 ) Nặc Nguyên thua bỏ thành Nam-vang chạy sang Hà-tiên nhờ Mạc thiên Tứ.
   
Năm sau Mạc thiên Tứ dâng thư về nói rằng Nặc Nguyên xin dâng hai phủ Tầm-bôn 尋 奔 và Lôi-lạp 雷 臘 để chuộc tội, và xin cho về nước. Chúa Nguyễn không muốn cho. Bấy giờ ông Nguyễn cư Trinh dâng sớ bày-tỏ cách khai-thác nên dùng kế « tàm thực » nghĩa là nên lấy dần dần như con&nbsp;
+
Năm sau Mạc thiên Tứ dâng thư về nói rằng Nặc Nguyên xin dâng hai phủ Tầm-bôn 尋 奔 và Lôi-lạp 雷 臘 để chuộc tội, và xin cho về nước. Chúa Nguyễn không muốn cho. Bấy giờ ông Nguyễn cư Trinh dâng sớ bày-tỏ cách khai-thác nên dùng kế « tàm thực » nghĩa là nên lấy dần dần như con
1.603

lần sửa đổi