Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Đầu đề/tải sẵn”

n
Đã khóa “Bản mẫu:Đầu đề/tải sẵn”: Bản mẫu hay mô đun được sử dụng rất nhiều ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn))
(Đã lùi lại sửa đổi 71622 của 116.48.214.32 (thảo luận)rv page blanking)
Thẻ: Lùi sửa
n (Đã khóa “Bản mẫu:Đầu đề/tải sẵn”: Bản mẫu hay mô đun được sử dụng rất nhiều ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn)))