Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Đầu đề/tải sẵn”

Đã lùi lại sửa đổi 71622 của 116.48.214.32 (thảo luận)rv page blanking
(Tẩy trống trang)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Tẩy trống trang
(Đã lùi lại sửa đổi 71622 của 116.48.214.32 (thảo luận)rv page blanking)
Thẻ: Lùi sửa
{{đầu đề
| tựa đề =
| tác giả =
| dịch giả =
| phần =
| trước =
| sau =
| năm =
| ghi chú =
}}
6

lần sửa đổi