Khác biệt giữa các bản “Wikisource:Cẩm nang biên soạn”

# <code>&lt;div class="prose"&gt;</code> … <code>&lt;/div&gt;</code> có thể được bọc xung quanh đoạn văn xuôi để làm cho các đoạn hẹp hơn, cân hai đầu văn bản, và cột văn bản đặt ở giữa trang (điều mà một số thành viên ưa thích hơn). Hiệu ứng tương tự cũng sẽ có được nếu dùng tiêu bản {{tl|văn}} (như <code><nowiki>{{văn|</nowiki></code>…<code><nowiki>}}</nowiki></code>).
# Tương tự như trên là class <code>lefttext</code>, có cùng hiệu ứng trừ việc cột bên trái sẽ nằm ở bên phải trang. Tùy vào mỗi thành viên mà chọn cách hiển thị văn bản ra sao (hoặc không dùng cái gì cả, dù điều đó có nghĩa là văn bản sẽ trải ra hết trang, có thể khó đọc). Class <code>lefttext</code> nên dùng cho các tác phẩm đã được duyệt qua bằng chế độ Trang:. Trong trường hợp này, liên kết đến từng trang được hiển thị ở bìa trái.
# {{chữ in nhỏSc|Chữ thường}} có sẵn qua [[:Template:Chữ in nhỏSc|Tiêu bản <nowiki>{{chữ in nhỏsc}}</nowiki>]].
# Có [[:Category:Tiêu bản kiểu in|các tiêu bản kiểu in ấn]], để xử lý các chữ ghép, ký tự đặc biệt, v.v. Xin xem hướng dẫn của tác tiêu bản đó để biết thêm thông tin.