Khác biệt giữa các bản “Wikisource:Cẩm nang biên soạn”

n
# '''Đầu đề''' được chuẩn hóa bằng "{{[[Template:trang định hướng|trang định hướng]]}}" ở đầu trang.
# '''Các tác phẩm được định hướng''' được liệt kê ở dạng danh sách không đánh số, không có liên kết gì cả ngoại trừ tựa đề và tác giả. Chỉ có thông tin cơ bản (tựa đề, tác giả, ngày nếu có, và loại tác phẩm) mới cần liệt kê. Nếu có nhiều tác phẩm có cùng tên của cùng tác giả, cũng chỉ ra tuyển tập mà nó được xuất bản lần đầu nếu biết. Ví dụ:
#: <code><nowiki>* [[Hịch tướng sĩ (Ngô Tất Tố dịch)]] của [[Tác gia:Trần Hưng Đạo|Trần Hưng Đạo]], bản dịch của [[Tác gia:Ngô Tất Tố|Ngô Tất Tố]].</nowiki></code>
#: <code><nowiki>* [[Hịch tướng sĩ (Trần Trọng Kim dịch)]] của [[Tác gia:Trần Hưng Đạo|Trần Hưng Đạo]], bản dịch của [[Tác gia:Trần Trọng Kim|Trần Trọng Kim]].</nowiki></nowiki></code>
# Rồi sau đó dùng <code><nowiki>{{tương tự|Hịch tướng sĩ}}</nowiki></code> tại mỗi tác phẩm.
<section end="disambiguation" />