Khác biệt giữa các bản “Wikisource:Cẩm nang biên soạn”

n
===Trang định hướng===
<section begin="disambiguation" />
Trang định hướng là trang liệt kê nhiều tác phẩm có cùng tên, ví dụ [[Hịch tướng sĩ]].
# '''Tựa trang''' nên là tựa đề nhập nhằng cần được làm rõ (<small>''Để có chỉ dẫn về tựa trang khác, xem '[[#Tựa trang|Tựa trang]]' ở trên.''</small>)
# '''Đầu đề''' được chuẩn hóa bằng "{{[[Template:trang định hướng|trang định hướng]]}}" ở đầu trang.
# '''Các tác phẩm được định hướng''' được liệt kê ở dạng danh sách không đánh số, không có liên kết gì cả ngoại trừ tựa đề và tác giả. Chỉ có thông tin cơ bản (tựa đề, tác giả, ngày nếu có, và loại tác phẩm) mới cần liệt kê. Nếu có nhiều tác phẩm có cùng tên của cùng tác giả, cũng chỉ ra tuyển tập mà nó được xuất bản lần đầu nếu biết. Ví dụ:
#: <code><nowiki>* [[TheHịch Raventướng sĩ (PoeNgô Tất Tố dịch)]] của [[Tác gia:Trần Hưng Đạo|TheTrần RavenHưng Đạo]] (1845), bàibản thơdịch của [[Tác gia:EdgarNgô AllanTất PoeTố|EdgarNgô AllanTất PoeTố]].</nowiki></code>
#: <code><nowiki>* [[AHịch Cradletướng Song (Blake,Trần 1789)|ATrọng CradleKim Songdịch)]] (1789), bài thơi của [[Tác gia:WilliamTrần BlakeHưng Đạo|WilliamTrần Hưng BlakeĐạo]] xuất, bản trongdịch ''Songscủa of[[Tác Innocence''gia:Trần Trọng Kim|Trần Trọng Kim]].</nowiki></nowiki></code>
# Rồi sau đó dùng <code><nowiki>{{tương tự|TheHịch Raventướng sĩ}}</nowiki></code> tại mỗi tác phẩm.
<section end="disambiguation" />