Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Đầu đề”

n
không có tóm lược sửa đổi
(Tạo trang mới với nội dung ‘<!-- kiểm tra không có thông số nào bị bỏ --><includeonly>{{#switch:undef! |{{{title|{{{tựa đề|undef!}}}}}} |{{{author|{{{tác giả|undef...’)
 
n
|-
|class="header_backlink" | {{#if:{{{previous|{{{trước|}}}}}}|<span id="headerprevious">←{{{previous|{{{trước}}}}}}</span>}}
|class="header_title" | '''<span id="header_title_text">{{{title|{{{tựa đề|Vô đề}}}}}}</span>''' {{#if:{{{override_author|{{{ghi đè tác giả|}}}}}}|<br /><i><span id="header_author_text">{{{override_author|{{{ghi đè tác giả}}}}}}</span></i>|{{#if:{{{author|{{{tác giả}}}}}}|{{#if:{{{section|{{{phần|}}}}}}| |<br/>}}<i>của {{#ifeq:{{#expr:{{{author|{{{tác giả}}}}}}}}|<strong class="error">Lỗi biểu thức: Không hiểu dấu "["</strong>|{{{author|{{{tác giả}}}}}}</i>|{{#ifeq:{{lc:{{{override_author|{{{author|{{{ghi đè tác giả|{{{tác giả|}}}}}}}}}}}}}}|không rõ|<span id="header_author_text">Không rõ</span>|[[Tác gia:{{{author|{{{tác giả}}}}}}|<span id="header_author_text">{{{author|{{{tác giả}}}}}}</span>]]}}}}</i>}}}} {{#if:{{{year|{{{năm|}}}}}}|<span style="color:#999999">vào năm {{{year|{{{năm}}}}}}</span>}} {{#if:{{{translator|{{{dịch giả|}}}}}}|{{#switch:{{lc:{{{translator|{{{dịch giả|}}}}}}}}
| ? =&nbsp;([[:Thể loại:Đề nghị xóa/Không rõ dịch giả|không rõ dịch giả]])
| không rõ =, ''không rõ dịch giả''