Khác biệt giữa các bản “Trang:Đại Nam quấc âm tự vị 1.pdf/16”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
Thân trang (sẽ được nhúng):Thân trang (sẽ được nhúng):
Dòng 36: Dòng 36:
 
|-
 
|-
 
|
 
|
| <nowiki>|</nowiki> 芙蓉
+
| <nowiki>|</nowiki> 芙
 
|— ''phù dung''. Loài nha-phiến, thổ sản Vân-nam, mủ nó kêu là nhựa ; thẩu bạch.
 
|— ''phù dung''. Loài nha-phiến, thổ sản Vân-nam, mủ nó kêu là nhựa ; thẩu bạch.
 
|-
 
|-