Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:DNQATV/doc”

n
ct
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
n (ct)
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
Bản mẫu này có khả năng:
# Tự động in nghiêng ở phần ''từ ghép''.
# Tự động đổi các loại dấu gạch nối thành dạng dấu dài.
# Nếu từ ghép là loại từ láy toàn bộ (ví dụ ''ba ba'' của mục từ Ba), chỉ cần viết <code>từ ghép = --</code> (không có khoảng trắng giữa hai dấu gạch nối), bản mẫu sẽ tự động thêm khoảng trắng vào giữa hai vạch.