Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Đầu đề”

bỏ hiện chữ "năm" phòng các trường hợp năm chỉ là xấp xỉ (thế kỷ xxx chẳng hạn)
(Sửa lỗi bố trí trái)
(bỏ hiện chữ "năm" phòng các trường hợp năm chỉ là xấp xỉ (thế kỷ xxx chẳng hạn))
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
Tựa trang-->
|class="gen_header_title" | '''<span id="header_title_text">{{{title|{{{tựa đề|Vô đề}}}}}}</span>''' {{#if:{{{year|{{{năm|}}}}}}|<span style="color:#999999">&nbsp;(năm {{{year|{{{năm}}}}}})&nbsp;</span>}}<!--
 
Vùng tác giả