Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Bảo quản viên”

(Thành viên:Tranminh360 không còn là BQV)
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
| [[Thành viên:Vinhtantran|Vinhtantran]] || Trần Vĩnh Tân || || || tham gia hạn chế || || || [[Thành viên:Clytie|Clytie]] || Clytie Siddall
|-
| [[Thành viên:ThiênĐế98|ThiênĐế98]] || || 2018-08-18 || 2019-02-18 || || || || [[Thành viên:Tranminh360|Tranminh360]] ||
|-
| colspan="9" | {{ed|Bảo quản viên| bảng}}