Khác biệt giữa các bản “MediaWiki:Sitenotice”

ThiênĐế98 ứng cử làm BQV
(Đã biểu quyết hơn một tháng)
(ThiênĐế98 ứng cử làm BQV)
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
<div class="autoconfirmed-show" style="display: none; font-style: italic;">Tham gia '''[[Thảo luận Wikisource:Biểu quyết phong cấp#ThiênĐế98 (Thảo luận · Đóng góp)|cuộc biểu quyết]]''' cấp cờ bảo quản viên cho ThiênĐế98.</div>
-