Khác biệt giữa các bản “Wikisource:Mục lục”

không có tóm lược sửa đổi
(Ở Wikisource chỉ có tác gia, không có tác giả :))
{{/bảng}}
|-
| [[Wikisource:Tác giagiả|Tác giagiả]]
| Cổng chung cho các tác giả tại Wikisource.
|-
Người dùng vô danh