Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikisource:Những gì thuộc về Wikisource”

n
#Về bản chất đã rất rõ ràng, và được tạo ra nhờ sự kiện nào đó.
 
Những tài liệu này có thể rất đangđa dạng từ [[Hiến pháp Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1946|hiến pháp]] hay [[Hiệp ước Harmand|hiệp ước]] đến [[Lá thư gửi thầy giáo|thư từ cá nhân]] và nhật ký. Thể loại này có thể có cả những thứ trước đây chưa có vào thời điểm đó như [[Cuộc gọi của hành khách ngày 11/9|các cuộc gọi điện thoại lịch sử]], [[Thẩm vấn Wolfram Sievers|thẩm vấn của tòa]], và [[Sứ mệnh Wild Weasel ngày 5 tháng 11 năm 1967|bản sao chiến dịch quân sự]]. Các nguồn tài liệu phải được đưa vào ở dạng nguyên gốc nếu được, không sửa chữa biên tập. Nguồn của các tác phẩm này phải được ghi chú để cho phép người khác kiểm chứng rằng bản sao tại Wikisource là sự tái tạo nguyên dạng. Chỉ cần đưa ra ý kiến thì không được xem là tài liệu.
 
====Tác phẩm phân tích và nghệ thuật====
5.100

lần sửa đổi