Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikisource:Những gì thuộc về Wikisource”

n
===Đóng góp chưa công bố===
{{shortcut|WS:NCCCB}}
Các tác phẩm do những thành viên Wikisource tạo ra hoặc chưa từng được xuất bản trong diễn đàn có thể kiểm chứng được, thường được thẩm định chéo '''không''' thuộc về Wikisource. Wikisource không phải là phương tiện để cho một tác gia nào đó xuất bản tác phẩm của anh/cô ta và truyền bá chúng với người khác, cũng không phải là nơi để phát hiện "tài năng mới".
 
'''''Chú ý:''' Có một số ít ngoại lệ cho quy định này, chi tiết ở [[#Thêm giá trị gia tăng cho văn kiện gốc|Thêm giá trị gia tăng cho văn kiện gốc]] ở trên. Cũng chú ý là một thành viên Wikisource có thể đăng tác phẩm chưa công bố của mình (nếu có lý do chính đáng) tại không gian thành viên của anh/cô ta.''
5.100

lần sửa đổi