Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikisource:Những gì thuộc về Wikisource”

 
Một ví dụ của tài liệu nghiên cứu chấp nhận được là một [[w:luận án|luận án tiến sĩ]] được kiểm tra kĩ lưỡng và chấp nhận bởi một hội đồng chấm luận văn của một trường đại học đẳng cấp quốc tế.
 
Các [[w:phương pháp khoa học|nghiên cứu khoa học]] chưa từng được công bố trước đó, không phụ thuộc vào việc đã được bình duyệt hay chưa, được chấp nhận đưa vào Wikisource nếu như tác giả thỏa mãn [[w:Wikipedia:Độ nổi bật|Wikipedia:Độ nổi bật]] (''không phụ thuộc vào việc đã có bài viết về tác giả đó trên Wikipedia hay chưa'') và tác phẩm được phát hành theo giấy phép tương thích với Wikisource.
 
==Thêm giá trị gia tăng cho văn kiện gốc==
53.836

lần sửa đổi