Khác biệt giữa các bản “Wikisource:Tác gia/Đ”

n
Thay "-" bằng "–"
(→‎Đu: +Hai Đức)
n (Thay "-" bằng "–")
 
== Đa ==
* [[Tác gia:Lê Đại|Lê Đại]] (1875-19521875–1952)
* [[Tác gia:Nguyễn Thị Đài|Nguyễn Thị Đài]] (1752-18191752–1819)
* [[Tác gia:Trần Nguyên Đán|Trần Nguyên Đán]] (1325-13901325–1390)
* [[Tác gia:Hứa Tông Đạo|Hứa Tông Đạo]] (?-?)
* [[Tác gia:Trần Hưng Đạo|Trần Hưng Đạo]] (1232-13001232–1300)
* [[Tác gia:Huỳnh Mẫn Đạt|Huỳnh Mẫn Đạt]] (1807–1882)
* [[Tác gia:Phạm Tất Đắc|Phạm Tất Đắc]] (1909-19351909–1935)
 
== Đe ==
* [[Tác gia:Cường Để|Cường Để]] (1882–1951)
* [[Tác gia:Trùng Quang Đế|Trùng Quang Đế]] (?-1414–1414)
 
== Đi ==
* [[Tác gia:Đoàn Thị Điểm|Đoàn Thị Điểm]] (1705 - 17481705–1748)
* [[Tác gia:Bửu Đình|Bửu Đình]] (1898 - 19311898–1931)
 
== Đo ==
* [[Tác gia:Lê Quý Đôn|Lê Quý Đôn]] (1726 - 17841726–1784)
 
== Đu ==
* [[Tác gia:Hai Đức|Hai Đức]] (? - 1882–1882?)
24.320

lần sửa đổi